Werkwijze

Wat gebeurt er na het indienen van mijn vordering?

Zodra u uw vordering heeft ingediend, ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Na ontvangst van uw betaling zullen wij de dagvaarding opstellen en laten betekenen aan uw debiteur en vervolgens aanbrengen bij de bevoegde kantonrechter. Ook ontvangt u de inloggegevens om uw dossier 24/7 te kunnen volgen.

Debiteur schrijft een verweer

Mocht uw debiteur gebruik maken van zijn recht om verweer te voeren, laten wij u dat direct weten. U heeft de keuze dit zelf op te stellen of dit door ons te laten verzorgen.

Debiteur betaalt voor zitingsdatum

Mocht uw debiteur toch de keuze maken om tijdig voor zittingsdatum de vordering aan u te betalen, dan zullen wij de zaak doorhalen bij de kantonrechter en het dossier sluiten.

Een vonnis

De rechter heeft een vonnis gewezen. Wij zullen de veroordeelde partij informeren over het oordeel van de rechter. Mocht de veroordeelde niet over gaan tot betalen, zullen wij in overleg met u overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen als beslag op loon, banktegoeden, roerende zaken en overige vermogensbestandsdelen.