Over ons

Geldvordering, huurincasso of ontruimingsvonnis?

 

Geldvordering, huurincasso of ontruimingsvonnis nodig? 123dagvaarden.nl is het portaal, waarbij de ZZP’er en het MKB op snelle en eenvoudige manier haar debiteur 24/7 kan dagvaarden. Door gebruik te maken van 123dagvaarden.nl bespaart u onnodig hoge kosten!

Wanneer?

Sommatie-exploot

Geldvordering

Huurincasso

Ontruimingsvonnis

Niet-consumenten

Na de afgesproken betalingstermijn, zonder een zogeheten ingebrekestelling te hebben verzonden. Dit is wettelijk niet verplicht.

Consumenten

Nadat er een termijn van 14 dagen in de aanmaning is verstuurd en deze is verstreken.

In deze aanmaning moet het bedrag aan incassokosten worden medegedeeld. Wanneer vrijwillig lagere incassokosten worden gehanteerd, moet in de aanmaning tevens de maximale incassokosten en het nieuwe wetsartikel 6:96 lid 5 worden vermeld.

Bij meer dan 1 vordering op dezelfde consument, moeten deze worden opgeteld en is over het totaal één maal incassokosten verschuldigd.

Voorbeeld; u heeft vier openstaande facturen op 1 consument, dan mag over het totaalbedrag één maal buitengerechtelijke kosten worden berekend en niet per factuur.

Wat doen wij voor u?

1. Wij treden voor u op als gemachtigde tijdens de procedure en stellen indien gewenst het juridische verweer voor u op.

2. Wij stellen de dagvaarding voor u op en betekenen deze aan de debiteur.

3. Mocht uw debiteur na het behalen van het vonnis uw vordering onbetaald laten, dan leggen wij het vonnis voor u ten uitvoer.